www.osteroymaskin.no Logg inn

BE godkjenning
Hamre Byggefelt
Eiendomvest AS


Vi støtter barn og ungdomArna Steinknuseverk

I oppdrag fra NCC utfører vi boring, sprengning, opplasting og massetransport til steinknuser. Produksjon ca 300.000 tonn pr. år.