www.osteroymaskin.no Logg inn

BE godkjenning
Hamre Byggefelt
Eiendomvest AS


Vi støtter barn og ungdomKollsnes Næringspark

I 2002 utførte vi i oppdrag fra Bergen tomteselskap å videreutbygge deler av Kollsnes Næringspark til en LNG fabrikk. Prosjektet gikk ut på boring og sprengning av 100.000m3 fast fjell, opplasting, transport, plastring i sjø ned på ca -11m, ca 4.000m2 og planering og komprimering av området på ca 30.000m2.
Tiltaksklasse 3.